figures

Het laatste nieuws van ElsevierFiscaal

Dienstverlening

Onderstaand is per groep een nadere uitsplitsing gemaakt.

Accountants
. samenstellen van jaarrekeningen
. beoordelen van jaarrekeningen
. deponeringsstukken Kamer van Koophandel
. subsidieverklaringen
. vrijwillige controle opdrachten
. (subsidie)verklaringen SGR, NIWO etc.

Tax Consultants
. aangiften vennootschapsbelasting
. aangiften inkomstenbelasting
. aangiften dividendbelasting
. aangiften schenkings- en    
  successierecht

Administratieve dienstverlening
. voeren van administraties
. verzorging loon- en salarisadministraties
. aangiften loonbelasting
. aangiften omzetbelasting
. administratieve detachering
  (inhuren op uurbasis door 
  cliënten van onze
  medewerkers, interim-
  management)

Advisering

bedrijfseconomisch
. ondernemingsplan
. financieringen
. begrotingen
. fusies, overnames
. bedrijfsopvolging
. schuldsaneringen
. waardering onderneming
. start nieuwe onderneming
. advisering keuze rechtsvorm

fiscaal

. vermogensplanning
. pensioenadvisering
. fiscale herstructureringen
. oprichting besloten vennootschap
. fiscale advisering (optimalisatie)

organisatorisch
. opzet en inrichting van administraties
. opzet management informatie-systemen
. begeleiding bij keuze computersystemen
. opzet en inrichting van administratieve
  organisatie en interne controle