Figures Administratieve Dienstverlening

Ondernemers zijn wettelijk verplicht een boekhouding te voeren wat inhoudt dat verantwoording moet worden afgelegd omtrent ontvangsten en uitgaven en de vermogenspositie van de onderneming. De uitkomst wordt weergegeven in de vorm van een balans en winst- en verliesrekening. Het niet voldoen aan de boekhoudplicht kan strafrechtelijke gevolgen hebben. Wij nemen deze verplichting graag uit handen.

Boekhouding
Boekhouden is een vak dat door voortschrijdende techniek steeds meer geautomatiseerd plaatsvindt. Wij proberen u zoveel mogelijk te ontlasten van uw administratieve verplichtingen. Zo kunnen wij u bijvoorbeeld bedienen met cloud- oplossingen waarbij u online toegang heeft tot uw eigen financiële omgeving. Hierin vindt u niet alleen uw actuele cijfers, maar ook zaken als uw jaarrekeningen, aangiften, oprichtingsakten e.d.

 

.

Salarisadministratie
Het verwerken van salarissen vraagt om specifieke kennis en ervaring. En dat niet alleen, het vraagt om grote zorgvuldigheid omdat uw medewerkers op tijd een juist loon wensen te ontvangen. Wij hebben ervaren salarisadministrateurs die maandelijks vele werkgevers ondersteunen bij dit proces. Vanuit deze verwerkingen worden de periodieke aangiften loonheffing voor u verzorgd. Netjes en overzichtelijk in één bestand voor u als werkgever en eventueel met een betaalbestand dat u eenvoudig in uw onlinebankpakket kunt importeren. Uw werknemer ontvangt zijn salarisspecificatie rechtstreeks, digitaal in zijn of haar eigen mailbox.

Overige diensten

Administratie

Ondernemers zijn wettelijk verplicht een boekhouding te voeren wat inhoudt dat verantwoording moet worden afgelegd omtrent ontvangsten en uitgaven…

Tax Consultants

De belastingwetgeving is uitgebreid en complex en we hebben er allemaal mee te maken. Zorgvuldig en weldoordacht uw belastingzaken regelen zorgt voor rust en overzicht…

Advies

Cijfers zijn  belangrijk. Maar als je er niets mee doet, blijven het maar cijfers. Wij dagen u daarom uit om samen met ons uw cijfers te vertalen naar concrete doelen…

It's all about Figures.