PRIVACYVERKLARING FIGURES ACCOUNTANTS B.V.

 

Figures Accountants B.V.
Dorpsstraat 34
2902 BD Capelle aan den IJssel

1. PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
1.1 Privacy

 • FIGURES neemt uw privacy serieus. Wij verwerken persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze website, van onze diensten en ook omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
 • Wij doen heel erg ons best om de gegevens die u aan ons hebt verstrekt op een zorgvuldige manier te verwerken. Deze privacyverklaring geeft u een helder overzicht van welke persoonsgegevens wij verwerken, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en geeft ook zo duidelijk mogelijk aan waarom wij deze verzamelen.
 • In de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is FIGURES in deze een zogenaamde: verantwoordelijke.
2. EEN OVERZICHT VAN DE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN:
Van u als websitebezoeker:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bij het contact, door middel van bijvoorbeeld de chatfunctie.
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type
3. BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN:
3.1 Minderjarigen

 • Onze website en dienstverlening heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, met als uitzondering bij toestemming van ouders of voogd. FIGURES kan niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is, daarom raden wij ouders aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen. Zo kunnen we samen voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

3.2. Neem contact op als wij iets fout hebben gedaan.

 • Als u er van overtuigd bent dat wij zonder de hiervoor genoemde toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@Figures.nl. Wij zullen wij deze informatie onmiddellijk verwijderen.
4. WAAROM EN HOELANG WE GEGEVENS NODIG HEBBEN
4.1 FIGURES verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • U te kunnen e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U de gelegenheid te geven om aanmerkingen op onze dienstverlening te kunnen delen via het hiervoor bestemde klachtenformulier;
 • U onze nieuwsbrief toe te sturen, wanneer u hierom heeft gevraagd;
 • U desgevraagd informatie toe te sturen naar aanleiding van het contactformulier en tot slot;
 • Uw gedrag op de website te analyseren om daarmee onze website te verbeteren en deze af te stemmen op uw voorkeuren.

4.2 Hoe lang we gegevens bewaren

 • FIGURES zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wenst u informatie over onze bewaartermijnen in uw specifieke geval neem dan contact op via: info@Figures.nl.
5. DELEN MET ANDEREN
Geen verkoop!

 • FIGURES verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. FIGURES blijft verwerkingsverantwoordelijk.
6. IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
6.1 Cookies

 • FIGURES gebruikt cookies. Een cookie is een klein bestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.
 • FIGURES gebruikt verschillende soorten cookies, die verder in onze cookieverklaring worden weergegeven en uitgelegd:
  • Functionele cookies zijn cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, zo kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Ook kunnen wij hiermee onze website en onze dienstverlening via de website optimaliseren.
  • Analytische cookies van derden. Deze cookies kunnen uw surfgedrag bijhouden. Deze cookies zijn er omdat wij gebruik maken Google Analytics. Voor meer informatie over deze dienst verwijzen we naar artikel 7.
  • Tracking cookies. Worden door een externe partij geplaatst. Door het lezen van de cookies herkent de adverteerder u bij een bezoek aan een site waarbij hij eveneens is betrokken. Als u verder surft, kunnen gepersonaliseerde advertenties worden getoond. Deze cookies kunnen ook uw surfgedrag bijhouden waardoor een zeer specifiek profiel door deze partijen kan worden opgebouwd. Dit profiel kan zo gedetailleerd zijn dat er sprake is van een persoonsgegeven.

 

6.2  Wat als u niet van cookies houdt

 • U kunt cookies uitschakelen door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Als u hierbij hulp wilt dan mag u altijd contact met ons opnemen. Kijk voordat u contact met ons opneemt eerst in de help functie van uw browser.
7. GOOGLE ANALYTICS
7.1 Google

 • Via onze website wordt een cookie geplaatst van het ongetwijfeld bij u bekende bedrijf Google. Deze cookies maken deel uit van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om te onderzoeken hoe u als bezoeker onze website gebruikt en hierover maakt Google voor ons inzichtelijke rapportages.
 • Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. FIGURES heeft hier geen invloed op. Wij hebben Google via de voorwaarden niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

7.2 Anonimiseren

 • FIGURES heeft met Google een verwerkersovereenkomst gesloten. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd maar uw IP-adres is daarbij niet gemaskeerd zodat uw locatie wel herleidbaar blijft.
8. GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
8.1 Uw rechten

 • U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te verzoeken om correctie of verwijdering..
 • Mocht u vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking van FIGURES hebben, stuur dan een verzoek naar info@Figures.nl.
 • FIGURES wil er zeker van zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan. Daarom vragen wij u vriendelijk om, tezamen met uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering, een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy verzoekt FIGURES u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken.
 • FIGURES zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
9. BEVEILIGING VAN COMMUNICATIE DOOR SSL-ENCRYPTIE
9.1 SSL

 • Om u als website bezoeker te beschermen gebruikt FIGURES veilige coderingstechnologieën. Met SSL (Secure Socket Layer) worden uw persoonlijke gegevens versleuteld (voor derden niet zichtbaar) op onze site gebruikt. Zo kunt u er zeker van zijn dat uw gegevens alleen voor u en onze server zichtbaar zullen zijn.

9.2 Hoe herkent u de beveiliging?

 • Bij alle onderdelen van onze site waar uw gegevens gebruikt worden, zoals bij het invullen van het contactformulier, gebruiken wij SSL-encryptie. U kunt dit heel gemakkelijk controleren en herkennen. Wanneer u op een versleuteld gedeelte van onze site bent, zie u een slotsymbool rechtsonder of linksboven in uw browser verschijnen. Daarnaast verandert ook de URL van http:// in https:// wat ook aangeeft dat de pagina beveiligd is.
10. BEVEILIGING EN VERSIE
10.1 Wij nemen het echt serieus

 • FIGURES neemt de bescherming van uw gegevens erg serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op via info@Figures.nl.

De huidige versie is 1.0 d.d. 05/03/18.

Contactformulier

1 + 8 =

Contact

Figures Accountants & Tax Consultants

Dorpsstraat 34
2902 BD Capelle aan den IJssel

Bel 010 - 284 74 09

It's all about Figures.

 

Accountants

Als accountant zijn wij de steun en toeverlaat van de ondernemer op het gebied van financiën en administratie. Daarnaast zijn wij vertrouwenspersoon voor het maatschappelijk verkeer...

Tax Consultants

De belastingwetgeving is uitgebreid en complex en we hebben er allemaal mee te maken. Zorgvuldig en weldoordacht uw belastingzaken regelen zorgt voor rust en overzicht...

Administratie

Ondernemers zijn wettelijk verplicht een boekhouding te voeren wat inhoudt dat verantwoording moet worden afgelegd omtrent ontvangsten en uitgaven...

Advies

Cijfers zijn  belangrijk. Maar als je er niets mee doet, blijven het maar cijfers. Wij dagen u daarom uit om samen met ons uw cijfers te vertalen naar concrete doelen... 

Accountants

 

✓ Samenstellen van jaarrekeningen

✓ Deponeringsstukken KvK

✓ Subsidieverklaringen

✓ Overige verklaringen (SGR, NIWO)

 

Tax Consultants

 

✓ Aangiften vennootschapsbelasting

✓ Aangiften inkomstenbelasting

✓ Aangiften schenk- en erfbelasting

✓ Aangiften btw

✓ Aangiften loonbelasting

 

Administratie

 

✓ Voeren van administraties

✓ Loon- en salarisadministraties

✓ Administratieve detachering

 

 

Fiscaal advies

 

✓ Financiële planning

✓ Ondersteuning ondernemingsplan

✓ Begeleiding financieringsaanvragen

✓ Begeleiding fusies en overnames

✓ Advies Bedrijfsopvolging

 

010 - 284 74 09

Figures Accountants & Tax Consultants

Dorpsstraat 34
2902 BD Capelle aan den IJssel

Neem contact op