Figures Tax Consultants

 

De belastingwetgeving is uitgebreid en complex en we hebben er allemaal mee te maken. Zorgvuldig en weldoordacht uw belastingzaken regelen zorgt voor rust en overzicht. Onze ervaren Register Belastingadviseurs staan u bij en adviseren u pro-actief op basis van uw persoonlijke en zakelijke omstandigheden. Leuker kunnen ook wij het niet maken, maar we kunnen er wel toe bijdragen dat u met een gerust hart kunt slapen.

De focus van onze werkzaamheden ligt met name op volgende belastingsoorten:

Vennootschapsbelasting
Rechtspersonen zijn belasting verschuldigd over hun winst: vennootschapsbelasting.  Jaarlijks, vóór 1 juli, dient de bestuurder daarvoor aangifte te doen. Om een fiscaal optimum te bereiken geven wij advies over bedrijfsstructuren. Deelnemingsvrijstelling, fiscale eenheid en verliesverrekening kunnen aandachtspunten zijn die daarbij een rol spelen.
Inkomstenbelasting

Ongeveer 8 miljoen Nederlanders doen jaarlijks aangifte vóór 1 april. Steeds meer doen ze dat ook zelf. Was het percentage in 2014 nog 54%, in 2017 stijgt dit aantal doe-het-zelvers tot 64%. Omdat de belastingdienst tegenwoordig werkt met zogenaamde vooringevulde aangiften is dat ook makkelijker geworden. Maar wanneer u ondernemer bent voor de inkomstenbelasting is dat minder eenvoudig. Dat geldt in mindere mate ook voor de directeur groot aandeelhouder (DGA). Het verzorgen van dit soort “complexere” aangiften behoort tot onze expertise.

Loonbelasting

Loonbelasting is belasting die door de werkgever periodiek op het loon van de werknemer wordt ingehouden en afgedragen aan de belastingdienst. Tezamen met de premies volksverzekeringen en werknemersverzekeringen vormt de loonbelasting het begrip loonheffing. Figures voert t.b.v. werkgevers salarisadministraties. Onderdeel daarvan is het juist en tijdig berekenen van de loonheffingen en het indienen van de aangifte.

Omzetbelasting

Ondernemers denken vaak dat BTW de meest eenvoudige belasting is. Niets is minder waar. De wet kent veel uitzonderingen en kan met name rondom onroerende zaken complex zijn. Als ondernemer voor de BTW zult u periodiek aangifte moeten doen van uw prestaties. Uw boekhouding vormt daarvoor de basis.

Schenk- en erfbelasting
Een overlijden is een ingrijpende gebeurtenis. In veel gevallen zal naar aanleiding van het overlijden aangifte gedaan moeten. De aangifte beschrijft de omvang van de nalatenschap en over deze nalatenschap kan erfbelasting verschuldigd zijn. Wij denken met u mee over de wijze waarop u kunt besparen op deze door de meeste mensen “oneerlijk” genoemde belasting. Schenken zou een middel daarvoor kunnen zijn. Maar nog belangijker is het om na te denken over een testament en de inhoud daarvan. Dat geldt voor particulieren, maar vooral voor ondernemers. Goed nadenken over de toekomst kan veel belasting besparen.

Overige diensten

Accountants

Als accountant zijn wij de steun en toeverlaat van de ondernemer op het gebied van financiën en administratie. Daarnaast zijn wij vertrouwenspersoon voor het maatschappelijk verkeer…

Administratie

Ondernemers zijn wettelijk verplicht een boekhouding te voeren wat inhoudt dat verantwoording moet worden afgelegd omtrent ontvangsten en uitgaven…

Advies

Cijfers zijn  belangrijk. Maar als je er niets mee doet, blijven het maar cijfers. Wij dagen u daarom uit om samen met ons uw cijfers te vertalen naar concrete doelen…

It's all about Figures.