Team Figures Accountants & Tax Consultants

 

Ad van Steenbergen MFP RB

Partner
Ik ben als partner eindverantwoordelijke voor de fiscale praktijk. Daarnaast bewaak ik mede de kwaliteit van de jaarrekeningdossiers en ben ik vraagbaak voor mijn collega’s bij de uitoefening van hun dagelijkse taken. Ik ben echter het best in mijn element als ik kan adviseren. Als Register Belastingadviseur ben ik graag uw gesprekspartner bij het opzetten of optimaliseren van uw bedrijfsstructuur.  Maar advisering ziet niet alleen op uw zakelijke vraagstukken. Ook in uw privéleven zult u regelmatig tegen vragen aanlopen waarbij ik u als Master of Financial Planning kan helpen bij het richting geven aan een oplossing daarvoor. Bijvoorbeeld bij de koop van een huis, een echtscheiding, een geboorte of een overlijden, arbeidsongeschiktheid, of het opstellen van een testament.  Al deze gebeurtenissen hebben fiscale consequenties waar u niet altijd direct bij stil zult staan. Ik ben graag uw baken in de zee van complexe fiscale regelgeving.

 • Interne kwaliteitsbeoordeling 40% 40%
 • Management algemeen 20% 20%
 • Fiscale advisering 40% 40%

Ron Contant AA

Partner
Ik ben als partner eindverantwoordelijk voor de accountantswerkzaamheden. Ik stuur het jaarrekeningproces aan en begeleid daarbij mijn collega’s. Daarnaast controleer ik administraties en stel ik jaarrekeningen op. Ook ben ik regelmatig betrokken bij  bedrijfsovernames, financieringen en bedrijfseconomische vraagstukken. De samenwerking met onze klanten ervaar ik als laagdrempelig, informeel en plezierig. Bij ons ben je geen nummer of dossier. Ik zie mijzelf als nauw betrokken bij onze klanten en hun bedrijfsvoering. Ik treed graag op als sparringpartner. Ik zie de jaarrekening als een vertrekpunt voor te maken keuzes in de toekomst; waar sta je nu, en waar wil je naartoe? Adviseren vanuit een ondernemersperspectief is mij op het lijf geschreven, ik ben zelf immers ook ondernemer.   ik hoop hiermee jou als klant verder te brengen, zonder je te vertellen hoe je jouw bedrijf moet runnen.

 • Accountantswerkzaamheden 70% 70%
 • Management algemeen 10% 10%
 • Advisering 20% 20%

Nathalie in ’t Veld

Senior consultant
Ik ben sinds 1 januari 2002 werkzaam bij Figures in de functie van senior consultant. Als relatiebeheerder bestaan mijn werkzaamheden voornamelijk uit het onderhouden van contact met klanten, het voeren van boekhoudingen, het geven van advies inzake het voeren van financiële administraties, het controleren van financiële administraties, het opstellen van maand- en kwartaalrapportages, het samenstellen van jaarrekeningen, het opstellen van diverse aangiften ten behoeve van de belastingdienst en het geven van overige fiscale adviezen.

 • Controleren financiële administraties 50% 50%
 • Opstellen jaarrekeningen 40% 40%
 • Fiscale werkzaamheden 10% 10%

Hans Speters RB

Senior consultant
Ik ben sinds 1 december 2007 werkzaam bij Figures in de functie van senior consultant. Daarnaast ben ik Register Belastingadviseur. Mijn werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het voeren van administraties, het doen van aangiften, contact met klanten, het adviseren inzake financiële administratie, het controleren financiële administratie, opstellen maand/kwartaalrapportages, samenstellen van jaarrekeningen, opstellen diverse aangiften belastingdienst en fiscaal adviseren. Verder ben ik een vraagbaak voor mijn collega’s.

 • Controleren financiële administraties 50% 50%
 • Opstellen jaarrekeningen 40% 40%
 • Fiscale werkzaamheden 10% 10%

Mirella Heshof

Salarisconsultant
Ik ben sinds 1 april 2008 werkzaam bij Figures. Ik verwerk voor klanten de salarisadministratie. Dit houdt o.a. in het aanmelden van nieuwe werknemers bij diverse instanties (belastingdienst, verzekeraars en pensioenfondsen), het maken van de salarisspecificaties en het aanmaken en indienen van de aangifte loonheffingen. Via ons softwarepakket AFAS wordt alles maandelijks aan de klant digitaal aangeleverd. Tevens help ik mijn collega’s met het verwerken van administraties en het doen van aangiften BTW.

 • Salarisadministraties 70% 70%
 • Verwerken administratie 20% 20%
 • BTW aangiften 10% 10%

Caspar Laurens

Junior consultant
Ik ben sinds 1 september 2017 in dienst bij Figures. Ik verwerk administraties en ben daarvoor aanspreekpunt voor cliënten. Daarnaast houd ik mij bezig met het controleren en opstellen van jaarrekeningen. Momenteel ben ik bezig met de afronding van mijn studie Master in Accounting and Control aan de Erasmus Universiteit.

 • Verwerken administratie 70% 70%
 • Controle administratie 10% 10%
 • Opstellen jaarrekening 20% 20%

Priscilla Monteiro LLM RB

Junior belastingadviseur
Ik werk sinds 1 mei 2018 bij Figures. Mijn werkzaamheden bestaan uit het verzorgen van aangiften inkomsten- en vennootschapsbelasting. Daarnaast adviseer ik cliënten op meerdere belastinggebieden en houd ik mij binnen het kantoor bezig met het up-to-date houden van de fiscale vakkennis.

 • Belastingaangiften 70% 70%
 • Belastingadvies 20% 20%
 • Vaktechniek 10% 10%

Vacatures

Wil jij werken in een leuk team en ons bedrijf versterken?

Stuur dan een e-mail naar info@figures.nl.

Accountants

Als accountant zijn wij de steun en toeverlaat van de ondernemer op het gebied van financiën en administratie. Daarnaast zijn wij vertrouwenspersoon voor het maatschappelijk verkeer...

Tax Consultants

De belastingwetgeving is uitgebreid en complex en we hebben er allemaal mee te maken. Zorgvuldig en weldoordacht uw belastingzaken regelen zorgt voor rust en overzicht...

Administratie

Ondernemers zijn wettelijk verplicht een boekhouding te voeren wat inhoudt dat verantwoording moet worden afgelegd omtrent ontvangsten en uitgaven...

Advies

Cijfers zijn  belangrijk. Maar als je er niets mee doet, blijven het maar cijfers. Wij dagen u daarom uit om samen met ons uw cijfers te vertalen naar concrete doelen... 

010 - 284 74 09

Figures Accountants & Tax Consultants

Dorpsstraat 34
2902 BD Capelle aan den IJssel

Neem contact op